Sportlovets filmverkstäder


Våra filmverkstäder kommer till Juniorfestivalen!

Vi har anordnat filmverkstäder i 18 år och har utvecklat en filmworkshop där vi skapar filmer med en skolklass under en heldag. Under vecka 9 2021 kommer vi att ha speciella filmverkstäder till subventionerat pris som både enskilda personer och grupper är välkomna att boka. Det brukar vara väldigt uppskattat att skapa film under en dag och väldigt roligt och lärorikt att låta alla prova på! Filmverkstäderna som vi håller under sportlovet kommer att äga rum på Tekniska museet och Naturhistoriska riksmuseet. Våra filmpedagoger kommer att vara på plats och hjälper grupperna att skapa filmer, en film per minigrupp, under tre timmar.

Varje grupp tilldelas en filmpedagog som är kunnig i filmiskt berättande med barn och unga, manusskrivande, storyboarding (bildplanering av filmens innehåll), klippning och redigering. Filmerna färdigställs under dagen och temat bestämmer ni över helt och hållet. Man kan anmäla sig som skolklass/fritidsgrupp eller privatperson.

Filmverkstaden kostar 80kr (inkl. moms) per person i en skolklass/fritidsgrupp, eller 150kr (inkl. moms) per privatperson. I priset ingår en filmpedagog som jobbar med gruppen under 3 timmar samt teknik som behövs.

  • Kreativt filmskapande med våra kunniga filmpedagoger
  • Stärker självkänslan och skapar sammanhållning i klassen
  • Utvecklar elevernas medieförståelse och eget skapande
  • Learning by doing!

Anmälan öppnar senare I höst 

Prenumerera på festivalens nyhetsbrev

Missa ingenting under festivalen. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.