Film utan gränser

Film utan gränser är ett årligt återkommande projekt vi på Stockholms filmfestival drivit sedan 2012. Målet har alltid varit att skapa film över landsgränserna och låta barn och unga världen över få en inblick i hur livet ser ut för andra människor på jorden. 

Film är ett starkt verktyg för att diskutera och bearbeta svåra ämnen där det med film är möjligt att utgå från ens egna och andras erfarenheter för att förstå omvärlden. Att skapa film är dessutom ett bra sätt att förstå hur medier har makten att styra över hur vi uppfattar olika situationer och händelser i världen. Vår förhoppning är att ungdomarna från de olika världsdelarna ska få möjlighet att ”ansikte mot ansikte” diskutera livsfrågor och möjligtvis se sin egen tillvaro ur ett nytt perspektiv. 

TIDSLINJE

|

2018

|

2017

|

2016

|

2015

|

2014

|

2013

|

2012

|


 

2018

 

Nyanlända ungdomar

TEMA: DEMOCRACY IN DANGER


Filmskolan utan gränser har tidigare år bland annat gjort ett utbyte med Palestina där en pedagog arbetade med en skolklass där och en pedagog arbetade med en skolklass i Sverige. De två grupperna möttes sedan via Skype och delade med sig av sin upplevelser och tankar. I år har vi däremot hållit oss på hemmaplan och skapat film med nyanlända från bl.a Afghanistan, Syrien och Etiopien. Vi gick in i projektet med ett väldigt öppet sinne med temat för förra årets stora festival, DEMOCRACY IN DANGER, som enda utgångspunkt. Där tog vi avstamp för att sedan tillsammans med deltagarna i projektet destillera ner det till ett antal underrubriker. 

Att valet i år föll på att genomföra projektet med nyanlända ungdomar i Sverige har sin anledning. Då flyktingarnas situation i Sverige varit ett stående inslag i media de senaste åren ville vi hitta ett sätt att uppmärksamma dem. Deras tillvaro kan nästan liknas vid ett ingenmansland där det är väldigt svårt att leva ett normalt liv innan beskedet kommer ifall de får stanna eller ej. Något som självklart leder till stor stress. I den här projektet har vi träffat otroligt starka personligheter som trots sin påfrestande situation visar upp stor vilja och många drömmar. 

– Deltagarna i årets upplaga av Filmskolan utan gränser kommer från en klass på Grillska gymnasiet samt en dramagrupp på Sturebyskolan bestående av sjuor, åttor och nior. Processen har varit spännande och utmanande för alla inblandade, såväl ungdomar som pedagoger. Vi har tillsammans vågat tillåta att målet vuxit fram under resans gången och inte stressat fram något. Deltagarna har utifrån ämnet berättat om egna erfarenheter och tankar. Sedan har vi jobbat i olika work-shops där de fritt har relaterat till temat genom bl.a mindmaping, bildmanus och skissfilmer. Skissfilmer innebär som namnet påtalar, en idé, skiss, prototyp, säger Jonny Holmberg, projektledare och filmpedagog. 

– Vidare plockade vi ut de olika ämnena i skissfilmerna och framställde ett bildmanus som stått till grund för två filmer, en för varje grupp. De två grupperna har inte fått ta del av varandras filmer med syftet att ta reda på hur lika eller olika filmerna blir. När vi är färdiga kommer vi att titta på filmerna tillsammans och utvärdera hela projektet, fortsätter Jonny Holmberg. 

Ungdomarna tyckte generellt sett inte att det var så svårt att göra film trots deras begränsade erfarenhet. Det stora problem var istället att komma ihåg sina repliker. 

– Det svåraste var att vissa glömde sin dialog och vi fick göra om. Det tog tid, säger Sayed Sadat. 
– Det är inte så svårt att göra film. Det är bara att man ibland glömmer vad man ska säga, tillägger Sowada Abdihakim Ahmed. 

Med temat DEMOCRACY IN DANGER som utgångspunkt kan ungdomar med helt olika förutsättningar samlas kring något så viktigt som demokrati och få en ökad förståelse för att något som kan vara självklart för den ene inte nödvändigtvis är det för den andre. 

Filmerna visas under Stockholms filmfestival Junior den 1-6 april 2019.

 

2017

 

Sverige – Palestina

TEMA: IDENTITET


Som ung är tankarna kring identitet en stark fråga. Idéer om hur ens egna identitet formas av andra så väl som av världen runt omkring. Med nedslag i Sverige och i Palestina har vi samtalet med unga och från de olika orterna och låtit dem reflektera kring temat Identitet. De har samlat sina tankar och skapat självbiografiska dokumentära filmer där de öppet reflekterar kring sig själva utifrån sin vardag.
 
De svenska ungdomarna går i årskurs 9 i Hökarängsskolan. De palestinska ungdomarna är mellan 15-17 år och bor på Västbanken. De lever i ockupationens vardag och oroligheterna som det innebär. De båda grupperna får möjligheten till unika inblickar i varandras vardagsliv och med målet att skapa filmer tillsammans och berätta sina historer skapar de rörande porträtt att hur det är att vara ung i respektive område.

THE MAKING OF: FILM SCHOOL WITHOUT BORDERS 2017

Se reportagefilmen om hur projektet gick till i Sverige och i Libanon och hör deltagarna berätta om vad de tagit med sig från projektet.


WHO AM I? (PALESTINA)

Se de palestinska ungdomarnas film som på ett hjärskärande vis berättar om hur det är att leva i förtrycket som det Palestinska folket i Palestina lever i. 


TANKAR OM IDENTITET (SVERIGE)

Se de svenska ungdomarnas film där vi får följa deras personliga reflektioner kring vad Identitet innebär. Med hjälp av föremål, platser, minnen och personer funderar de kring hur dessa bidrar till deras identitetsbyggande.


 

2016

 

Sverige – Libanon

TEMA: HEM


I en värld som är i rörelse där många flyttar, flyr och bygger upp sina hem på nytt är Hem ett aktuellt tema. Under festivalen 2016 skapade en grupp svenska ungdomar film tillsammans med en grupp ungdomar i Libanon. De svenska ungdomarna bor i Stockholm och läser första året på samhällsprogrammet på gymnasiet Internationella Engelska skolan. Gruppen i Libanon utgörs av palestinska flyktingungdomar i åldern 16-17 år och är bosatta i en i den libanesiska staden Tyre. De har flytt från oroligheterna i Palestina till Libanon där de idag bor på en flyktingförläggning. De båda grupperna har varierande erfarenheter av flytt och flykt och projektet blir ett internationellt utbyte där filmen blir en tillåtande och kreativ plattform för att diskutera och reflektera över svåra och brännande aktuella ämnen.

THE MAKING OF: FILM SCHOOL WITHOUT BORDERS 2016

Se reportagefilmen om hur projektet gick till i Sverige och i Libanon och hör deltagarna berätta om vad de tagit med sig från projektet.


EXILED BUT ALIVE (LIBANON)

Se de palestinska ungdomarnas film som fångar känslan av att försöka skapa sig ett nytt hem i ett nytt land. De flesta har vuxit upp i Libanon men trots det drömmer de om att någon dag kunna återvända till Palestina och leva ett normalt liv långt bort från flyktingförläggningen där de bor just nu.


I'M HOME (SVERIGE)

Se de svenska ungdomarnas film som diskuterar olika förhållningssätt till vad Hem egentligen innebär. Följ med in i ungdomarnas vardag där de granskar föremål, platser, minnen och personer som tillsammans skapar känslan av vad hem innebär för dem.

 

The Pansy Project


The Pansy Project 2016

Genom att plantera penséer på platser där homosexuella har utsatts för hatbrott vill Paul Harfleet bekämpa homofobi och öka toleransen i samhället. Under tio år har han rest runt i världen och jobbat med The Pansy Project. Under Stockholms filmfestival Junior 2016 besökte Harfleet Stockholm. Han planterade panséer på nio platser runt om i Stockholm och träffade personer som blivit utsatta för hatbrott. Under festivalen visades även filmen Pansy! som följer hans konstprojekt under en rundresa i Frankrike. Efter sitt besök i Stockholm gjorde Paul Harfleet en film om sitt besök.

 

2015

 

Sverige – Libanon

TEMA: HOPP OCH DRÖMMAR


Tillsammans med Rädda Barnen drev Stockholms filmfestival Junior ett filmprojekt där unga människor i Libanon skapade film tillsammans med ungdo­mar i Sverige via Skype. Med samma pedagogiska arbetsplan och tekniska förutsättningar skapade grupperna varsin film utifrån gruppernas vardag. I filmerna bearbetades även festivalens tema »Hopp« samt drömmar och vilka rättigheter som behövs för att uppnå dem.

Ungdomsgruppen i Libanon bestod av av 6 libanesiska ungdomar i 16-19 årsåldern och 6 palestinska ungdomar som bor i flyktingläger i Libanon. I Sverige bestod av ungdomsgruppen av 10 studenter från gymnasieskolan Design and Construction College på Kungsholmen. 

FILM SCHOOL WITHOUT BORDERS 2014

Filmerna visades under festivalen där ungdo­marna också fick tillfälle att träffas i Sverige för vidare kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

- Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som vi sympatiserar starkt med. Med mer än 15 års erfarenhet av filmskapande med barn ser vi varje år vilken positiv effekt som skapas när barn och ungas egna historier får liv på film, säger Git Scheynius, Festivalchef.

- Samarbetet med Stockholms filmfestival Junior ger en möjlighet för barn i Sverige och barn i de filmprojekt i Nordafrika och Mellanöstern som Rädda Barnen stöder att mötas och lära av varandra, säger Thérèse Carlbom, Rädda Barnen.

Kraftsamling för Rädda Barnens Tjejforum


Rädda Barnen står bakom initiativet Tjejforum vars syfte är att stärka unga tjejers självkänsla. Tjejforum anordnas på ett antal ungdomsgårdar i socialt utsatta områden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge och på dessa kvällar är killar inte välkomna. Ledarna för Tjejforum runt om i landet driver ett viktigt barnrättsarbete som Rädda Barnen önskar uppmärksamma. I och med samarbetet som Stockholms filmfestival Junior har med Rädda Barnen öppnas möjligheten upp att arrangera ett evenemang i syfte att kraftsamla och belysa hur betydelsefullt ledarnas arbete är. 

Filmfestivalen hjälper Rädda Barnen hyra en biograf där Tjejforums ledare från Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge träffas och ser den prisade långfilmen "Girlhood" som handlar om ett par unga tjejer i en förort till Paris. Filmen är regisserad av Céline Sciamma, vinnare av Bronshästen under Stockholms filmfestival 2014. Under dagen kommer de att samtala, inspireras och utbyta kunskap och erfarenheter med varandra. Ledarna kommer att diskutera hur tjejer och tjejers rättigheter kan lyftas genom frågor som rör strukturell diskriminering och rasism, makt och rättigheter. Om vänskap, kärlek och drömmar. Till dagen kommer även experter och inspiratörer att föreläsa och diskussioner om rätten att bestämma över sin kropp, att hållas. 

Tillställningens huvudsyfte är att öka kunskapen om tjejers rättigheter i samhället, stärka ledarna i deras ledarskap och ge verktyg till att sprida befintlig och ny kunskap i Rädda Barnens kanaler. På sikt även att hitta former för utbyten mellan våra olika forum och städer för att gemensamt driva ett långsiktigt barnrättsarbete.

 

2014

 

Filmsnack mellan kontinenter

SAMARBETE MED RÄDDA BARNEN INLEDS


Under 2014 inleder Stockholms filmfestival Junior ett samarbete med Rädda Barnen. Som en del i samarbetet kommer skolelever i Sverige att möta elever i Nordafrika i ett filmprojekt. Samarbetet innebär att barn i Sverige som gjort filmer under Stockholms filmfestival Juniors filmverkstäder kommer att dela sina filmer med skolbarn i Nordafrika som också gjort filmer i filmverkstäder.

Skolklasserna kommer först att kunna se varandras filmer och sedan anordnas möten via Skype där klasserna kan prata med varandra och utbyta erfarenheter. Skolbarnens filmer kommer också att visas under en gemensam filmvisning på biografen Grand i samband med Stockholms filmfestival Junior. 

Filmverkstad, Rädda barnen 2014
Filmverkstad med elever från gymnasieskolan Design and Construction College, Stockholm 2014.

 

2013

 

Filmverkstäder inspirerar unga i Namibia


I över 15 års tid har Stockholms filmfestival Junior arrangerat mobila filmverkstäder som kommer ut till skolorna i Storstockholms län. Syftet är att elever ska skapa sina egna filmer med hjälp av utbildade filmpedagoger. Nu vill festivalen stödja kreativitet även utanför Sverige.

I samband med projektet har Stockholms filmfestival besökt både Namibia och Sydafrika för att sprida filmverkstäderna. Arbetet görs med stöd av Statens Kulturråd och fokuserar på utsatta områden där skolorna har en aktiv inställning att förebygga HIV.
- Stockholms filmfestival Junior älskar att arbeta med barn för att de är filmens framtid, berättar festivalchef Git Scheynius. När det gäller att få en djupare förståelse för film är verkstäder en väldigt bra utgångspunkt. Det har varit en inspirerande resa att ta formatet internationellt och en spännande möjlighet för oss att kunna ge kontakter för unga att mötas.

Namibia, 2013

Bland filmskaparna finns Laimi Nghinyangelwa, vars film ”If Only” skildrar en ung kvinnas hemsituation. Filmverkstäderna blev inte bara ett sätt för henne att lära sig göra film, men också att lära känna sig själv.
- Jag visste inte om jag kunde spela in med andra och bli regissör. Jag har alltid trott att jag var den blyga typen, men nu har jag lyckats. Filmverkstäderna blev en ögonöppnare även för Esther Nangombe som regisserat ”Long Night”. Nu ser hon en framtid som filmskapare.


STOCKHOLM INTERNATIONAL FILM FESTIVAL IN NAMIBIA

 

2012

 

Filmverkstäder mot HIV/AIDS i Sydafrika


Under Stockholms filmfestival Juniors samarbete med Star for Life år 2012 arrangerades nära 100 filmverkstäder i sydafrikanska skolor. I Sydafrika är spridningen av HIV/AIDS inte enbart ett hälsoproblem utan även ett problem som orsakas av fattigdom och ojämlikhet. Syftet med filmverkstäderna i de sydafrikanska skolorna var att stärka självförtroendet hos elever i åldern 13 -19 år i provinsen KwaZulu-Natal för att uppmuntra dem att vara aktiva deltagare i det civila samhället och göra sin röst hörd.

Filmerna skickades sedan till Sverige för att göra ett utbyte mellan de sydafrikanska studenterna och Svenska studenter som också skapat film på Stockholms filmfestival Juniors filmverkstäder. På så vis skapade projektet en plattform för kommunikation både lokalt och internationellt. Nära 100 kortfilmer skapades i Sydafrika.

Filmverkstad i Sydafrika, 2012

Prenumerera på festivalens nyhetsbrev

Missa ingenting under festivalen. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.