Så jobbar vi med hållbarhet

 

Stockholms filmfestival har som vision att vara en hållbar organisation som jobbar med hållbara evenemang. Vår ambition är att presentera hållbara evenemang, öka kunskapen bland våra anställda, våra besökare och våra partners och bidra till medvetenhet kring social- och ekonomisk hållbarhet samt miljöfrågor. Som ett av Sveriges största kulturevenemang har vi makten att inte bara förändra vår organisation utan en hel bransch.

 

Som filmfestival har vi ett ansvar att se till att kommande generationer också får möjlighet att både skapa film och uppleva kvalitétsfilm på biograferna. Vi behöver minska vår miljöpåverkan för att filmen, festivalen och publiken ska ha en stark framtid. Detta är något vi ständigt arbetar med och kommer att fortsätta göra en lång tid fram över. Vi kommer att fortsätta lära oss, granska oss själva för att utvecklas och alltid tänka långsiktigt.

 

Så här jobbar vi idag:

- Utsläpp och hållbar energi: vi vill minska våra utsläpp, klimatkompensera det vi kan och alltid jobba med gröna el-leverantörer. Detta är ett ständigt pågående arbete där organisationen utvecklas löpande.

- Resursanvändning och avfall: återvinna mera, minska användandet av plastprodukter och engångsartiklar samt konsumera smartare.

- Rent vatten: Idag lever en av tre personer världen över utan tillgång till rent vatten. Vi samarbetar med WaterAid för att öka medvetenheten kring bristen på rent vatten, och de konsekvenser som följer av det. Tillsammans vill vi engagera fler i denna livsviktiga fråga.

- Utbildning: För att nå ett hållbart samhälle med välstånd och lika förutsättningar är utbildning nyckeln. Vår ambition och målsättning är att alla barn i Stockholm ska ha samma möjlighet och förutsättningar att få ta del av filmskapande och kreativt utövande. Vi bedriver därför pedagogisk verksamhet i filmskapande ute på skolor i Stockholmsregionen. I skapandet möts barnen på lika villkor och alla har möjlighet att delta oavsett bakgrund eller förkunskaper.

- Jämställdhet: vi ska värna om allas lika rättigheter och möjligheter, och se till att ingen lämnas utanför. Detta gör vi genom att lyfta kvinnors position i filmen, ha en jämlik organisation sett till både kön och etnicitet,

- Greentime: Under 2023 genomför vi tillsammans med greentime för att utveckla vår organisation och göra den mer hållbar, med slutmålet att miljöcertifiera Stockholms internationella filmfestival

 

 

Genomförda åtgärder:

- Sommarbio är miljöcertifierad sedan 2018

- Sommarbio drivs på förnybar energi sedan 2018

- 100% veg på våra sommarfestivaler sedan 2018

- Vi använder endast elbilar som festivalbilar sedan 2020

 

Prenumerera på festivalens nyhetsbrev

Missa ingenting under festivalen. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.