Vill du praktisera på ett av Sveriges största filmevenemang?

Stockholms Internationella filmfestival startade 1990 och tillhör idag en av Nordens största filmorganisationer och kulturevenemang.

Att praktisera på Stockholms filmfestival innebär att ta del av en fartfylld kulturorganisation med ett brett kontaktnät inom både svensk och internationell filmbransch. Du som söker till oss bör ha en känsla för organisatoriskt arbete, vara stresstålig, ha lätt för att samarbeta, klara av att arbeta med flera saker samtidigt och såklart älska film.

Som praktikant får du en bra erfarenhet inför framtiden. Att arbeta ideellt är alltid en bra merit och du får möjlighet att knyta viktiga kontakter inför ditt fortsatta yrkesliv. Du får också ett Personalpass, som ger dig tillträde till allt spännande som sker under festivalen. 

Perioden pågår mellan september – november 2017.

Maila intresseanmälan till rekrytering@stockholmfilmfestival.seVänligen ange i ditt mail inom vilken avdelning du är intresserad av att praktisera, samt när du finns tillgänglig.

Våra avdelningar:

Gästavdelning: Bjuder in filmskapare från hela världen, bokar resor, hotellrum. Ansvarar för gästernas vistelse i Stockholm och all logistik kring varje enskild gäst. Ansvarar för Gästcenter på festivalhotellet under festivalperioden. Bakgrund/utbildning inom service/resor och/eller projektledning.

Pressavdelning: Skriver pressmeddelanden, kontaktar svensk och internationell press, sköter logistiken med alla intervjuer, press-ackrediteringar under festivalen på presscenter. Bakgrund/utbildning inom journalistisk och/eller marknad/kommunikation.

Marknad: Håller kontakt och informerar alla medlemmar om höstens program, medlemssupport, utfärdar medlemskort, ansvarar för medlemsutskick, marknadsassistentuppgifter osv. Bakgrund/utbildning inom marknad och/eller kommunikation. InDesign kunskap ett plus.

Eventavdelning: Arrangerar och sköter logistiken med festivalens olika events och fester, dekoration osv. Bakgrund/utbildning inom event och/eller projektledning.

Tidningsredaktionen: filmfestivalen producerar varje år en programtidning, en festivalkatalog och en industryguide. Redaktionen skriver texter och formger tidningarna. Bakgrund/utbildning inom layout eller formgivning.

Festival-tv: Producerar trailerpaket, klipp, filmar intervjuer, events etc. Arbetar med logistiken av alla program. Foto, redigering osv. Bakgrund/utbildning inom film- och/eller mediaproduktion.

Teknikavdelning: Granskar alla filmkopior, håller kontakt med biografer och andra externa lokaler som vi arrangerar events i. Tekniksupport för festivalen. Bakgrund/utbildning inom teknik/biografmaskinist

Webbavdelningen: Uppdaterar vår hemsida löpande med information på svenska och engelska. Jobbar tätt ihop med marknadsavdelningen. Bakgrund/utbildning inom webbpublicering.

Industryavdelningen: Arrangerar ett programinnehåll för filmbranschen i form av bl.a. seminarium och andra branschrelaterade aktiviteter, anordnar mötesplatser under festivalen för svensk och internationell filmbransch. Bakgrund/utbildning inom projektledning och kunskap om filmbranschen.

Programavdelning: Programavdelningen väljer festivalens alla filmer, planerar och programsätter hela festivalen. Bakgrund/utbildning som kulturvetare/filmvetare.

Volontäravdelningen: Volontäravdelningen rekryterar 400 volontärer varje höst. Matchar ihop rätt volontär med rätt festivalavdelning och schemalägger volontärernas medverkan i festivalen. Kommunicerar, informerar, anordnar volontärträffar och är volontärernas kontaktperson. Bakgrund/utbildning inom HR/beteendevetare/PA

Face2Face: Face2Face-avdelningen arrangerar alla publika möten med filmskapare via kortare ”Q&A” och längre paneldebatter/seminarium på våra biografer och andra platser. Bakgrund/utbildning kulturvetare/filmvetare

Projekt: Projektavdelningen ansvarar för samtliga avtal, anställda, kontorets skötsel, olika projekt i samband med festivalen, festivalbil, eventen ihop med eventavdelningen, lokaler etc. Bakgrund/utbildning inom projektledning.

Sponsoravdelningen: Jobbar med nya och befintliga sponsorer, mediaförsäljning etc. Bakgrund/utbildning inom sälj, sponsorskap, projektledning.