Sportlovets FilmverkstäderVåra filmverkstäder kommer till Juniorfestivalen!

Vi på Stockholms filmfestival har anordnat filmverkstäder i ca 10 år och har utvecklat en filmworkshop där vi skapar filmer med en skolklass under en heldag. Från den 25 februari till den 1 mars kommer vi att ha speciella filmverkstäder till billigare pris. Det brukar vara väldigt uppskattat att skapa film under en dag och väldigt roligt och lärorikt att låta alla prova på! Filmverkstäderna som vi håller under sportlovet kommer att äga rum på Tekniska Museet och Naturhistoriska Museet. Våra filmpedagoger kommer att vara på plats och hjälper grupperna att skapa fyra filmer, en film per minigrupp, under tre timmar.

Varje grupp tilldelas fyra filmpedagoger som är kunniga i filmiskt berättande med barn och unga, manusskrivande, storyboarding (bildplanering av filmens innehåll), klippning och redigering. Filmerna blir helt klara under dagen och temat kan ni bestämma över helt och hållet. Man kan anmäla sig som skolklass/fritidsgrupp eller privatpersoner.

Filmverkstaden kostar 80kr (inkl. moms) per person i en skolklass/fritidsgrupp, eller 150kr (inkl. moms) per privatperson. I priset ingår fyra filmpedagoger som jobbar med gruppen under 3 timmar samt tekniken som behövs.

  • Kreativt filmskapande med våra kunniga filmpedagoger
  • Stärker självkänslan och skapar sammanhållning i klassen
  • Utvecklar elevernas medieförståelse och eget skapande
  • Learning by doing!

Intresseanmälan - Privatpersoner 

Intresseanmälan - Skolklass/Fritidsgrupp

Prenumerera på festivalens nyhetsbrev

Missa ingenting under festivalen. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.