Att använda film i skolan är både roligt och lärorikt, och det går att göra på många olika sätt. Handling, dramaturgi, filmens estetik, ämnen filmen tar upp, karaktärer och så vidare kan exempelvis vara saker att fokusera på för att tolka filmens språk och budskap när den reflekterar över vår tillvaro. 

Att förstå filmmediet bidrar till bred kunskap, då vi utsätts för och konsumerar rörlig bild dagligen. Vad är det vi ser och vad försöker det berätta för oss? Vilka känslor framkallar filmen och på vilket sätt kan film hjälpa oss att prata om och diskutera viktiga och aktuella ämnen? Vems röst är det som hörs och vilka saknas?

En bra idé kan vara att välja ut ett antal frågor och läsa igenom redan innan filmvisningen som förberedelse. Diskussionen kan ni fortsätta efter filmvisningen när ni kommit tillbaka till klassrummet. Nedan följer diskussionsfrågor som kan vara bra att använda sig av för att diskutera. De flesta går att applicera på alla filmer, vissa frågor går in i varandra och det finns inga rätt eller fel.

 

LÄRARHANDLEDNING FÖR LÅG- OCH MELLANSTADIET

 

LÄRARHANDLEDNING FÖR HÖGSTADIET OCH GYMNASIET

 

 

EXEMPEL PÅ LÄTTARE FRÅGOR

● Försök sammanfatta filmens handling i några, meningar, vad handlade filmen kortfattat om? 

● Hade filmen ett övergripande tema vad tycker du i så fall att det var? Filmen kan ha flera olika teman. 

● I vilken genre skulle du placera in filmen? Kan vara flera stycken. 

● Hur skulle du vilja att filmen slutade?

● Tyckte du om filmens karaktärer, på vilka sätt?

● Väckte filmen några speciella känslor hos dig? Vilka känslor och varför tror du det?

● Beskriv en scen som du fastnade för extra mycket. Varför valde du just den scenen?

● Tror du att filmen blir bättre av att se på stor duk i biosalong?

● Vad tyckte du om filmen? Vad var bra och vad mindre bra?

● Vem eller vilka tycker du borde se den här filmen? Motivera varför.

 

EXEMPEL PÅ SVÅRARE FRÅGOR

● Diskutera filmen utifrån festivalens tema migration. 

● Kan man se någon samhällskritik i filmen? Diskutera på vilket sätt den gestaltas. 

● Kan filmen ses som politisk? Vilka frågor tar den upp? 

● Handlade huvudpersonerna i filmen rätt eller fel? Hur skulle du gjort i samma situation? 

● Känner du igen dig i filmens problematik och karaktärer? På vilka sätt? 

● Hur slutade filmen, öppet/stängt? Hade du hellre sett ett annat slut? 

● Hur ser filmen ut rent kameramässigt? Är vi nära karaktärerna eller långt ifrån? Är det vissa färger, former eller saker som är återkommande i filmen?

● Vilka kameravinklar används mest? Närbild/halvbild/helbild, rörlig eller statisk kamera? Vad gör det för filmens handling? 

● Hur används musik och ljudeffekter i filmen och vad förmedlar det för känslor?

● Kunde du se referenser till någon annan film, tror du att filmskaparen har tagit inspiration från någon annan film eller annan konstform? Teater bildkonst etc.  

● Hur ser könsfördelningen ut av karaktärerna, vilka karaktärer tar mest plats och har flest repliker?

● Uppfyller filmen kraven för det så kallade Bechdel-testet? (Bechdeltestet innebär att filmen innehåller minst två namngivna kvinnliga karaktärer, som pratar med varandra om något annat än män.)

● Vad tror du att filmskaparen vill säga med filmen? Vad säger filmen dig? 

● Finns olika sexualiteter representerade i filmen? I så fall på vilket sätt? Positiva/negativa porträtt?

● Finns karaktärer av olika etnicitet och ursprung och hur porträtteras de? Positiva/negativa porträtt?

● Tycker du att karaktärerna är stereotypt porträtterade? Är det bra eller dåliga karaktärsporträtt? 

● Har du själv erfarenhet av någon scen eller något ämne som tas upp i filmen?

● Diskutera relationerna i filmen. Vad har huvudkaraktären för familje-, vänskaps-  och kärleksförhållanden?

● Fick filmen dig att tänka på ett annat sätt kring det det tema och ämnen som filmen behandlar?