2017

Filmskolan utan gränser: Identitet

För fjärde året i rad samarbetar Stockholms filmfestival Junior med Rädda Barnen och skapar film ihop över nationsgränserna på temat Hem. Med film som verktyg utreder ungdomar i Sverige och Palestina vad Identitet egentligen innebär. Identitet är festivalens tema i år och det genomsyrar filmprojektet på alla sätt. Filmerna visades under Stockholms filmfestival Junior 3-8 april 2017.

Som ung är tankarna kring identitet en stark fråga. Idéer om hur ens egna identitet formas av andra så väl som av världen runt omkring. Med nedslag i Sverige och i Palestina har vi samtalet med unga och från de olika orterna och låtit dem reflektera kring temat Identitet. De har samlat sina tankar och skapat självbiografiska dokumentära filmer där de öppet reflekterar kring sig själva utifrån sin vardag. 

De svenska ungdomarna går i årskurs 9 i Hökarängsskolan. De palestinska ungdomarna är mellan 15-17 år och bor på Västbanken. De lever i ockupationens vardag och oroligheterna som det innebär. De båda grupperna får möjligheten till unika inblickar i varandras vardagsliv och med målet att skapa filmer tillsammans och berätta sina historer skapar de rörande porträtt att hur det är att vara ung i respektive område.

Läs mer om projektet och se alla filmer som skapades på sidan om Filmskolan utan gränser >>>


2016

Filmskolan utan gränser: Hem

Under 2016 fortsätter Stockholms filmfestival Juniors samarbete med Rädda Barnen. Genom ett filmprojekt fick ungdomar i Libanon skapa film tillsammans med ungdomar i Sverige och tillsammans dela med sig av erfarenheter. Med film som verktyg utreder ungdomarna vad ”Hem” egentligen innebär. Vad händer med ens förhållande till Hemmet i en tillvaro där många flyr och måste bygga upp det på nytt? Vilka byggstenar behövs? Vilka saknar man? Var börjar man?

Tillsammans diskuterar ungdomarna dessa frågeställningar via Skype och skapar film på temat över nationsgränserna. De utgår från samma pedagogiska och tekniska förutsättningar och ett gemensamt mål – två kortfilmer som berättar deras egna historier.

Filmerna kommer att visas under festivalen som hålls 11 – 16 april i Stockholm och i samband med visningen visas även en kortfilm om projektet, se den nedan. Barnens rätt står på dagordningen och det är med film vi tar stegen för att belysa orättvisorna som råder i olika delar av världen. 

Filmskolan utan gränser pågick under mars månad 2016. Premiären av filmerna var på Stockholms filmfestival Junior den 13:e april på Klarabiografen.

Se kortfilmen om projektet och ungdomarnas filmer som de skapades på sidan Filmskolan utan gränser.


The Pansy Project

Genom att plantera penséer på platser där homosexuella har utsatts för hatbrott vill Paul Harfleet bekämpa homofobi och öka toleransen i samhället. Under tio år har han rest runt i världen och jobbat med The Pansy Project. Under Stockholms filmfestival Junior 2016 besökte Harfleet Stockholm. Han planterade panséer på nio platser runt om i Stockholm och träffade personer som blivit utsatta för hatbrott. Under festivalen visades även filmen Pansy! som följer hans konstprojekt under en rundresa i Frankrike. Efter sitt besök i Stockholm gjorde Paul Harfleet en film om sitt besök som ni kan se här. 

 

2015

Filmskolan utan gränser: Hopp och drömmar

Tillsammans med Rädda Barnen drev Stockholms filmfestival Junior ett filmprojekt där unga människor i Libanon skapade film tillsammans med ungdo­mar i Sverige via Skype. Med samma pedagogiska arbetsplan och tekniska förutsättningar skapade grupperna varsin film utifrån gruppernas vardag. I filmerna bearbetades även festivalens tema »Hopp« samt drömmar och vilka rättigheter som behövs för att uppnå dem.

Ungdomsgruppen i Libanon bestod av av 6 libanesiska ungdomar i 16-19 årsåldern och 6 palestinska ungdomar som bor i flyktingläger i Libanon. I Sverige bestod av ungdomsgruppen av 10 studenter från gymnasieskolan Design and Construction College på Kungsholmen. 

Filmerna visades under festivalen där ungdo­marna också fick tillfälle att träffas i Sverige för vidare kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

- Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som vi sympatiserar starkt med. Med mer än 15 års erfarenhet av filmskapande med barn ser vi varje år vilken positiv effekt som skapas när barn och ungas egna historier får liv på film, säger Git Scheynius, Festivalchef.

- Samarbetet med Stockholms filmfestival Junior ger en möjlighet för barn i Sverige och barn i de filmprojekt i Nordafrika och Mellanöstern som Rädda Barnen stöder att mötas och lära av varandra, säger Thérèse Carlbom, Rädda Barnen.
 

Kraftsamling för Rädda Barnens Tjejforum-ledare

Rädda Barnen står bakom initiativet Tjejforum vars syfte är att stärka unga tjejers självkänsla. Tjejforum anordnas på ett antal ungdomsgårdar i socialt utsatta områden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge och på dessa kvällar är killar inte välkomna. Ledarna för Tjejforum runt om i landet driver ett viktigt barnrättsarbete som Rädda Barnen önskar uppmärksamma. I och med samarbetet som Stockholms filmfestival Junior har med Rädda Barnen öppnas möjligheten upp att arrangera ett evenemang i syfte att kraftsamla och belysa hur betydelsefullt ledarnas arbete är. 

Filmfestivalen hjälper Rädda Barnen hyra en biograf där Tjejforums ledare från Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge träffas och ser den prisade långfilmen "Girlhood" som handlar om ett par unga tjejer i en förort till Paris. Filmen är regisserad av Céline Sciamma, vinnare av Bronshästen under Stockholms filmfestival 2014. Under dagen kommer de att samtala, inspireras och utbyta kunskap och erfarenheter med varandra. Ledarna kommer att diskutera hur tjejer och tjejers rättigheter kan lyftas genom frågor som rör strukturell diskriminering och rasism, makt och rättigheter. Om vänskap, kärlek och drömmar. Till dagen kommer även experter och inspiratörer att föreläsa och diskussioner om rätten att bestämma över sin kropp, att hållas. 

Tillställningens huvudsyfte är att öka kunskapen om tjejers rättigheter i samhället, stärka ledarna i deras ledarskap och ge verktyg till att sprida befintlig och ny kunskap i Rädda Barnens kanaler. På sikt även att hitta former för utbyten mellan våra olika forum och städer för att gemensamt driva ett långsiktigt barnrättsarbete.


2014

Filmsnack mellan kontinenter

Under 2014 inleder Stockholms filmfestival Junior ett samarbete med Rädda Barnen. Som en del i samarbetet kommer skolelever i Sverige att möta elever i Nordafrika i ett filmprojekt. Samarbetet innebär att barn i Sverige som gjort filmer under Stockholms filmfestival Juniors filmverkstäder kommer att dela sina filmer med skolbarn i Nordafrika som också gjort filmer i filmverkstäder.

Skolklasserna kommer först att kunna se varandras filmer och sedan anordnas möten via Skype där klasserna kan prata med varandra och utbyta erfarenheter. Skolbarnens filmer kommer också att visas under en gemensam filmvisning på biografen Grand i samband med Stockholms filmfestival Junior. 

2013

Filmversktäder inspirerar unga i Namibia

I över 15 års tid har Stockholms filmfestival Junior arrangerat mobila filmverkstäder som kommer ut till skolorna i Storstockholms län. Syftet är att elever ska skapa sina egna filmer med hjälp av utbildade filmpedagoger. Nu vill festivalen stödja kreativitet även utanför Sverige.

I samband med projektet har Stockholms filmfestival besökt både Namibia och Sydafrika för att sprida filmverkstäderna. Arbetet görs med stöd av Statens Kulturråd och fokuserar på utsatta områden där skolorna har en aktiv inställning att förebygga HIV.
- Stockholms filmfestival Junior älskar att arbeta med barn för att de är filmens framtid, berättar festivalchef Git Scheynius. När det gäller att få en djupare förståelse för film är verkstäder en väldigt bra utgångspunkt. Det har varit en inspirerande resa att ta formatet internationellt och en spännande möjlighet för oss att kunna ge kontakter för unga att mötas.

Bland filmskaparna finns Laimi Nghinyangelwa, vars film ”If Only” skildrar en ung kvinnas hemsituation. Filmverkstäderna blev inte bara ett sätt för henne att lära sig göra film, men också att lära känna sig själv.
- Jag visste inte om jag kunde spela in med andra och bli regissör. Jag har alltid trott att jag var den blyga typen, men nu har jag lyckats. Filmverkstäderna blev en ögonöppnare även för Esther Nangombe som regisserat ”Long Night”. Nu ser hon en framtid som filmskapare.


2012

Filmverkstäder mot HIV/AIDS i Sydafrika

Under Stockholms filmfestival Juniors samarbete med Star for Life år 2012 arrangerades nära 100 filmverkstäder i sydafrikanska skolor. I Sydafrika är spridningen av HIV/AIDS inte enbart ett hälsoproblem utan även ett problem som orsakas av fattigdom och ojämlikhet. Syftet med filmverkstäderna i de sydafrikanska skolorna var att stärka självförtroendet hos elever i åldern 13 -19 år i provinsen KwaZulu-Natal för att uppmuntra dem att vara aktiva deltagare i det civila samhället och göra sin röst hörd.

Filmerna skickades sedan till Sverige för att göra ett utbyte mellan de sydafrikanska studenterna och Svenska studenter som också skapat film på Stockholms filmfestival Juniors filmverkstäder. På så vis skapade projektet en plattform för kommunikation både lokalt och internationellt. Nära 100 kortfilmer skapades i Sydafrika.