För fjärde året i rad samarbetar Stockholms filmfestival Junior med Rädda Barnen och skapar film ihop över nationsgränserna på temat Hem. Med film som verktyg utreder ungdomar i Sverige och Palestina vad Identitet egentligen innebär. Identitet är festivalens tema i år och det genomsyrar filmprojektet på alla sätt.

Film är ett starkt verktyg för att diskutera och bearbeta svåra ämnen där det med film är möjligt att utgå från ens egna och andras erfarenheter för att förstå omvärlden. Att skapa film är dessutom ett bra sätt att förstå hur medier har makten att styra över hur vi uppfattar olika situationer och händelser i världen. Vår förhoppning är att ungdomarna från de olika världsdelarna ska få möjlighet att ”ansikte mot ansikte” diskutera livsfrågor och möjligtvis se sin egen tillvaro ur ett nytt perspektiv. 

Filmerna visas under Stockholms filmfestival Junior den 3-8 april 2017 och i samband med visningen visas även en kort reportagefilm om projektet som går att se nedan.


Filmskolan utan gränser 2017: Sverige - Palestina

Som ung är tankarna kring identitet en stark fråga. Idéer om hur ens egna identitet formas av andra så väl som av världen runt omkring. Med nedslag i Sverige och i Palestina har vi samtalet med unga och från de olika orterna och låtit dem reflektera kring temat Identitet. De har samlat sina tankar och skapat självbiografiska dokumentära filmer där de öppet reflekterar kring sig själva utifrån sin vardag.
 
De svenska ungdomarna går i årskurs 9 i Hökarängsskolan. De palestinska ungdomarna är mellan 15-17 år och bor på Västbanken. De lever i ockupationens vardag och oroligheterna som det innebär. De båda grupperna får möjligheten till unika inblickar i varandras vardagsliv och med målet att skapa filmer tillsammans och berätta sina historer skapar de rörande porträtt att hur det är att vara ung i respektive område.


THE MAKING OF: FILM SCHOOL WITHOUT BORDERS 2017

Se reportagefilmen om hur projektet gick till i Sverige och i Libanon och hör deltagarna berätta om vad de tagit med sig från projektet.WHO AM I? (Palestina)

Se de palestinska ungdomarnas film som på ett hjärskärande vis berättar om hur det är att leva i förtrycket som det Palestinska folket i Palestina lever i. TANKAR OM IDENTITET (Sverige)

Se de svenska ungdomarnas film där vi får följa deras personliga reflektioner kring vad Identitet innebär. Med hjälp av föremål, platser, minnen och personer funderar de kring hur dessa bidrar till deras identitetsbyggande.


 

Filmskolan utan gränser 2016: Sverige - Libanon


I en värld som är i rörelse där många flyttar, flyr och bygger upp sina hem på nytt är Hem ett aktuellt tema. Under festivalen 2016 skapade en grupp svenska ungdomar film tillsammans med en grupp ungdomar i Libanon. De svenska ungdomarna bor i Stockholm och läser första året på samhällsprogrammet på gymnasiet Internationella Engelska skolan. Gruppen i Libanon utgörs av palestinska flyktingungdomar i åldern 16-17 år och är bosatta i en i den libanesiska staden Tyre. De har flytt från oroligheterna i Palestina till Libanon där de idag bor på en flyktingförläggning. De båda grupperna har varierande erfarenheter av flytt och flykt och projektet blir ett internationellt utbyte där filmen blir en tillåtande och kreativ plattform för att diskutera och reflektera över svåra och brännande aktuella ämnen.


THE MAKING OF: FILM SCHOOL WITHOUT BORDERS 2016

Se reportagefilmen om hur projektet gick till i Sverige och i Libanon och hör deltagarna berätta om vad de tagit med sig från projektet.


EXILED BUT ALIVE (Libanon)

Se de palestinska ungdomarnas film som fångar känslan av att försöka skapa sig ett nytt hem i ett nytt land. De flesta har vuxit upp i Libanon men trots det drömmer de om att någon dag kunna återvända till Palestina och leva ett normalt liv långt bort från flyktingförläggningen där de bor just nu.


I'M HOME (Sverige)

Se de svenska ungdomarnas film som diskuterar olika förhållningssätt till vad Hem egentligen innebär. Följ med in i ungdomarnas vardag där de granskar föremål, platser, minnen och personer som tillsammans skapar känslan av vad hem innebär för dem.