Film utan gränser

Film utan gränser är ett årligt återkommande projekt som Stockholms filmfestival har drivit sedan 2012. Målet har alltid varit att skapa film över nationsgränserna och låta barn och unga världen över få en inblick i hur livet ser ut för andra människor på jorden. 

Film är ett fantastiskt medel att använda för att uttrycka sig, diskutera och bearbeta olika ämnen. Det är möjligt att utgå från ens egna och andras erfarenheter för att förstå omvärlden bättre. Syftet med Film utan gränser är att skapa en plattform där barn från olika kulturer kan hitta en gemenskap genom filmen, utbyta kunskaper och få möjlighet att lära tillsammans. Vår förhoppning är att ungdomarna från de olika världsdelarna ska få chansen att integrera med varandra och möjligtvis se sin egen tillvaro ur ett nytt perspektiv.

TIDSLINJE

 2022

|

2021

|

2019

|

2018

|

2017

|

2016

|

2015

|

2014

|

2013

|

2012

|


2022

 

Film utan gränser 2022

 


Med temat “Judisk identitet” fick 10 st judiska ungdomar från Vasa real fått skapa en egen kortfilm utifrån deras egna idéer om identitet och tradition. 

Tillsammans med filmpedagog Oana Roman och projektledare Senja Salander har gruppen fått utforma ett eget filmmanus och välja egna inspelningsplatser - därefter har inspelningen fått fortgå under ett par dagar runt om i Stockholm innerstad. 

Att definiera identitet kan vara svårt, speciellt då identitet kan innebära så mycket olika saker från person till person. I dialog med varandra har eleverna kommit överens om ett gemensamt budskap där de tillslut landade i att presentera och informera de som kanske vet lite mindre om unga svenska judars liv och rutin i Stockholm. 
 
Resultatet blev en kort berättelse om Alex som tar sin nyfikna kompis Marcel runt stan för att visa och berätta mer om hur hans judiska identitet smälter in i hans vardagliga rutiner och traditioner.  

Filmen blev därmed en blandning av sketchmaterial där ungdomarna fick möjligheten att berätta mer om begrepp som t.ex. “stockholmskoscher” och om vad det innebär att blåsa i en shofar.

 

 

2021

 

Film utan gränser 2021


Under pandemi-åren har vi på Stockholms filmfestival fortsatt att fokusera på att möta både nyanlända och/eller ensamkommande barn och unga i Stockholm för att tillsammans använda film som ett demokratiserande verktyg.

I år fick vi kontakt med en grupp nyanlända elever från Afghanistan på Konradbergsskolan som vistats i Sverige i ca 1 månad.

Sammanlagt bestod gruppen av ca 10 st barn i åldrarna 8-15 år och syftet med projektet fokuserade på att skapa en tillåtande, positiv och kreativ miljö där deltagarna gavs möjlighet att lära sig grunderna i filmskapandet samtidigt som de styr innehåll och form. Med stöd av festivalens filmpedagog Mehdi Razi genomförde eleverna både planering, inspelning och redigering under projektets fyra dagar.

Allt hårt arbete resulterade i en film som baserar sig på elevernas egna erfarenheter av att vara ny i både ett land och i en skola, där man möter nya människor och jobbar hårt för att lära sig både svenska och engelska.

Elevgruppen tog sig an projektet med mycket glädje och en positiv attityd vilket resulterade i ett projekt som innefattade många läromoment men också mycket skratt och roliga stunder.

Här nedan kan ni se både trailer om projektet och elevernas egen film:

 

2020

 

Stafettfilmen

TEMA: EN ANNORLUNDA TID


I år, under denna annorlunda tid, så bjöd vi på Stockholms filmfestival in grundskolor i hela Sverige för att på ett nytt och kreativt sätt skapa film tillsammans fast på distans i en Stafettfilm. Temat på projektet blev årets festivaltema EN ANNORLUNDA TID och vi satte fokus på hur barn och unga upplevt detta år under coronapandemin. Målet var att ge dem en röst för att kunna dela sina erfarenheter och upplevelser av året som gått och samtidigt uppmuntra till att skapa film och vara kreativa tillsammans.

Stafettfilmen innebär att 10 klasser spelat in varsin sekvens i en och samma film och handlingen lämnas över likt en stafettpinne från skola till skola. Resultatet har blivit en kortfilm som skapats och porträtterats av barn och unga ifrån Kiruna i norr till Helsingborg i söder. Skolor från hela landet kunde anmäla sitt intresse och 10 klasser valdes sedan ut. Idé och bildmanus har vi på Stockholms filmfestival Junior stått för och eleverna har sedan själva fått vara kreativa genom att skapa och filma sina scener med den teknik och de resurser de hade tillgänglig på skolan men stöd av vår pedagogiska verktygslåda och instruktioner om filmning. Allt filmat material klipptes sedan ihop och 46 scener blev till en kortfilm.

– Vi vill med Stafettfilmen fånga ungas intryck av pandemin och hur det har påverkat barn i deras dagliga liv.  Det är en ny verklighet vi lever i just nu och i det här projektet skapar vi dessutom kontakter över hela landet, säger Git Scheynius, festivalchef.

Filmen handlar om skolelever under coronapandemin och deras upplevelser. Vi får följa två elever och deras klasskompisar medan de upplever förändringarna under året som gått. Under denna annorlunda tid så får eleverna gå från att ha lektioner i klassrummet till att ha distansundervisning, inte kunna ha fritidsaktiviteter som vanligt och att behöva umgås med social distans, till att sedan äntligen få återvända till skolan och träffa sina vänner igen. 

Med filmen hoppas vi kunna belysa årets tema EN ANNORLUNDA TID och visa hur barn och ungdomar har upplevt året som gått och låta barnen tillsammans skapa film över regiongränserna på distans men ändå tillsammans.

Filmen kan ses i sin helhet här.  

 

2019

 

Nyanlända tjejer

TEMA: STRUKTURELLA GRÄNSER OCH IDENTITET


Vid tidigare tillfällen har Film utan gränser letat sig utanför Sverige för att genomföra olika typer av filmprojekt med barn och unga. Men likt 2018 valde vi att år 2019 fortsätta att undersöka de mer strukturella gränserna inom vårt eget land.

Vi återvände därför till Grillska gymnasiet för att återigen arbeta med en grupp nyanlända ungdomar. Denna gång låg dock fokuset på att arbeta mer koncentrerat med en mindre grupp elever, närmare bestämt en grupp på 7 stycken nyanlända tjejer. 

Projektets syfte landade i att stärka deltagarna och ge dom både en möjlighet och en plattform att själva få berätta och beskriva sina egna erfarenheter av att som ung och tjej komma till Sverige.

Med stöd av filmpedagoger arbetade deltagarna fram en egen kortfilm, en gripande berättelse om två systrar som båda flytt till Sverige - men som hanterar flykten och ankomsten till det nya landet väldigt olika. En berättelse kantad av egna erfarenheter som låter betraktaren ställa frågor kring vad det innebär att som ung tjej fly, landa och försöka bygga sig ett nytt liv i ett annat land, där man bemöts och behandlas annorlunda än vad man är van vid.

På grund av att flera av deltagarna lever under hemlig identitet kan vi inte visa hela filmen, istället har vi en kort trailer som vi delar med er.

 

2018

 

Film utan gränser 2018


I år har Film utan gränser befunnit sig på hemmaplan och skapat film med nyanlända från bl.a. Afghanistan, Syrien och Etiopien.

Att valet i år föll på att genomföra projektet med nyanlända ungdomar i Sverige har sin anledning. Då flyktingarnas situation i Sverige varit ett stående inslag i media de senaste åren ville vi hitta ett sätt att uppmärksamma dem. I det här projektet har vi träffat otroligt starka personligheter som trots sin påfrestande situation visar upp stor vilja och många drömmar. Vi gick in i projektet med ett öppet sinne med temat från förra årets Stockholms filmfestival, DEMOCRACY IN DANGER, som utgångspunkt.

– Deltagarna i årets upplaga av Filmskola utan gränser kommer från en klass på Grillska gymnasiet samt en dramagrupp på Sturebyskolan bestående av sjuor, åttor och nior. Processen har varit spännande och utmanande för alla inblandade, såväl ungdomar som pedagoger.  Deltagarna har utifrån ämnet berättat om egna erfarenheter och tankar.

Deltagarna har fått göra varsin film på varsitt håll, de har sedan fått ta del av varandras filmer och efter projektavslut ska de mötas i ett samtal kring film och demokrati där de får ta del av varandras filmer. Ungdomarna har genom detta projekt möjlighet att undersöka likheter och skillnader. Det som självklart för den ene behöver inte nödvändigtvis vara det för den andre.

Ungdomarna tyckte generellt sett inte att det var så svårt att göra film. Det stora problemet var istället att komma ihåg sina repliker.

– Det svåraste var att vissa glömde sin dialog och vi fick göra om. Det tog tid, säger Sayed Sadat.

– Det är inte så svårt att göra film. Det är bara att man ibland glömmer vad man ska säga, tillägger Sowada Abdihakim Ahmed.

Filmerna visas under Stockholms filmfestival Junior den 1-6 april 2019.

 

2017

 

Sverige – Palestina

TEMA: IDENTITET


Som ung är tankarna kring identitet en stark fråga. Idéer om hur ens egna identitet formas av andra så väl som av världen runt omkring. Med nedslag i Sverige och i Palestina har vi samtalet med unga och från de olika orterna och låtit dem reflektera kring temat Identitet. De har samlat sina tankar och skapat självbiografiska dokumentära filmer där de öppet reflekterar kring sig själva utifrån sin vardag.
 
De svenska ungdomarna går i årskurs 9 i Hökarängsskolan. De palestinska ungdomarna är mellan 15-17 år och bor på Västbanken. De lever i ockupationens vardag och oroligheterna som det innebär. De båda grupperna får möjligheten till unika inblickar i varandras vardagsliv och med målet att skapa filmer tillsammans och berätta sina historer skapar de rörande porträtt att hur det är att vara ung i respektive område.

THE MAKING OF: FILM SCHOOL WITHOUT BORDERS 2017

Se reportagefilmen om hur projektet gick till i Sverige och i Libanon och hör deltagarna berätta om vad de tagit med sig från projektet.


WHO AM I? (PALESTINA)

Se de palestinska ungdomarnas film som på ett hjärskärande vis berättar om hur det är att leva i förtrycket som det Palestinska folket i Palestina lever i. 


TANKAR OM IDENTITET (SVERIGE)

Se de svenska ungdomarnas film där vi får följa deras personliga reflektioner kring vad Identitet innebär. Med hjälp av föremål, platser, minnen och personer funderar de kring hur dessa bidrar till deras identitetsbyggande.


 

2016

 

Sverige – Libanon

TEMA: HEM


I en värld som är i rörelse där många flyttar, flyr och bygger upp sina hem på nytt är Hem ett aktuellt tema. Under festivalen 2016 skapade en grupp svenska ungdomar film tillsammans med en grupp ungdomar i Libanon. De svenska ungdomarna bor i Stockholm och läser första året på samhällsprogrammet på gymnasiet Internationella Engelska skolan. Gruppen i Libanon utgörs av palestinska flyktingungdomar i åldern 16-17 år och är bosatta i en i den libanesiska staden Tyre. De har flytt från oroligheterna i Palestina till Libanon där de idag bor på en flyktingförläggning. De båda grupperna har varierande erfarenheter av flytt och flykt och projektet blir ett internationellt utbyte där filmen blir en tillåtande och kreativ plattform för att diskutera och reflektera över svåra och brännande aktuella ämnen.

THE MAKING OF: FILM SCHOOL WITHOUT BORDERS 2016

Se reportagefilmen om hur projektet gick till i Sverige och i Libanon och hör deltagarna berätta om vad de tagit med sig från projektet.


EXILED BUT ALIVE (LIBANON)

Se de palestinska ungdomarnas film som fångar känslan av att försöka skapa sig ett nytt hem i ett nytt land. De flesta har vuxit upp i Libanon men trots det drömmer de om att någon dag kunna återvända till Palestina och leva ett normalt liv långt bort från flyktingförläggningen där de bor just nu.


I'M HOME (SVERIGE)

Se de svenska ungdomarnas film som diskuterar olika förhållningssätt till vad Hem egentligen innebär. Följ med in i ungdomarnas vardag där de granskar föremål, platser, minnen och personer som tillsammans skapar känslan av vad hem innebär för dem.

 

The Pansy Project


The Pansy Project 2016

Genom att plantera penséer på platser där homosexuella har utsatts för hatbrott vill Paul Harfleet bekämpa homofobi och öka toleransen i samhället. Under tio år har han rest runt i världen och jobbat med The Pansy Project. Under Stockholms filmfestival Junior 2016 besökte Harfleet Stockholm. Han planterade panséer på nio platser runt om i Stockholm och träffade personer som blivit utsatta för hatbrott. Under festivalen visades även filmen Pansy! som följer hans konstprojekt under en rundresa i Frankrike. Efter sitt besök i Stockholm gjorde Paul Harfleet en film om sitt besök.

 

2015

 

Sverige – Libanon

TEMA: HOPP OCH DRÖMMAR


Tillsammans med Rädda Barnen drev Stockholms filmfestival Junior ett filmprojekt där unga människor i Libanon skapade film tillsammans med ungdo­mar i Sverige via Skype. Med samma pedagogiska arbetsplan och tekniska förutsättningar skapade grupperna varsin film utifrån gruppernas vardag. I filmerna bearbetades även festivalens tema »Hopp« samt drömmar och vilka rättigheter som behövs för att uppnå dem.

Ungdomsgruppen i Libanon bestod av av 6 libanesiska ungdomar i 16-19 årsåldern och 6 palestinska ungdomar som bor i flyktingläger i Libanon. I Sverige bestod av ungdomsgruppen av 10 studenter från gymnasieskolan Design and Construction College på Kungsholmen. 

FILM SCHOOL WITHOUT BORDERS 2014

Filmerna visades under festivalen där ungdo­marna också fick tillfälle att träffas i Sverige för vidare kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

- Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som vi sympatiserar starkt med. Med mer än 15 års erfarenhet av filmskapande med barn ser vi varje år vilken positiv effekt som skapas när barn och ungas egna historier får liv på film, säger Git Scheynius, Festivalchef.

- Samarbetet med Stockholms filmfestival Junior ger en möjlighet för barn i Sverige och barn i de filmprojekt i Nordafrika och Mellanöstern som Rädda Barnen stöder att mötas och lära av varandra, säger Thérèse Carlbom, Rädda Barnen.

Kraftsamling för Rädda Barnens Tjejforum


Rädda Barnen står bakom initiativet Tjejforum vars syfte är att stärka unga tjejers självkänsla. Tjejforum anordnas på ett antal ungdomsgårdar i socialt utsatta områden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge och på dessa kvällar är killar inte välkomna. Ledarna för Tjejforum runt om i landet driver ett viktigt barnrättsarbete som Rädda Barnen önskar uppmärksamma. I och med samarbetet som Stockholms filmfestival Junior har med Rädda Barnen öppnas möjligheten upp att arrangera ett evenemang i syfte att kraftsamla och belysa hur betydelsefullt ledarnas arbete är. 

Filmfestivalen hjälper Rädda Barnen hyra en biograf där Tjejforums ledare från Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge träffas och ser den prisade långfilmen "Girlhood" som handlar om ett par unga tjejer i en förort till Paris. Filmen är regisserad av Céline Sciamma, vinnare av Bronshästen under Stockholms filmfestival 2014. Under dagen kommer de att samtala, inspireras och utbyta kunskap och erfarenheter med varandra. Ledarna kommer att diskutera hur tjejer och tjejers rättigheter kan lyftas genom frågor som rör strukturell diskriminering och rasism, makt och rättigheter. Om vänskap, kärlek och drömmar. Till dagen kommer även experter och inspiratörer att föreläsa och diskussioner om rätten att bestämma över sin kropp, att hållas. 

Tillställningens huvudsyfte är att öka kunskapen om tjejers rättigheter i samhället, stärka ledarna i deras ledarskap och ge verktyg till att sprida befintlig och ny kunskap i Rädda Barnens kanaler. På sikt även att hitta former för utbyten mellan våra olika forum och städer för att gemensamt driva ett långsiktigt barnrättsarbete.

 

2014

 

Filmsnack mellan kontinenter

SAMARBETE MED RÄDDA BARNEN INLEDS


Under 2014 inleder Stockholms filmfestival Junior ett samarbete med Rädda Barnen. Som en del i samarbetet kommer skolelever i Sverige att möta elever i Nordafrika i ett filmprojekt. Samarbetet innebär att barn i Sverige som gjort filmer under Stockholms filmfestival Juniors filmverkstäder kommer att dela sina filmer med skolbarn i Nordafrika som också gjort filmer i filmverkstäder.

Skolklasserna kommer först att kunna se varandras filmer och sedan anordnas möten via Skype där klasserna kan prata med varandra och utbyta erfarenheter. Skolbarnens filmer kommer också att visas under en gemensam filmvisning på biografen Grand i samband med Stockholms filmfestival Junior. 

Filmverkstad, Rädda barnen 2014
Filmverkstad med elever från gymnasieskolan Design and Construction College, Stockholm 2014.

 

2013

 

Filmverkstäder inspirerar unga i Namibia


I över 15 års tid har Stockholms filmfestival Junior arrangerat mobila filmverkstäder som kommer ut till skolorna i Storstockholms län. Syftet är att elever ska skapa sina egna filmer med hjälp av utbildade filmpedagoger. Nu vill festivalen stödja kreativitet även utanför Sverige.

I samband med projektet har Stockholms filmfestival besökt både Namibia och Sydafrika för att sprida filmverkstäderna. Arbetet görs med stöd av Statens Kulturråd och fokuserar på utsatta områden där skolorna har en aktiv inställning att förebygga HIV.
- Stockholms filmfestival Junior älskar att arbeta med barn för att de är filmens framtid, berättar festivalchef Git Scheynius. När det gäller att få en djupare förståelse för film är verkstäder en väldigt bra utgångspunkt. Det har varit en inspirerande resa att ta formatet internationellt och en spännande möjlighet för oss att kunna ge kontakter för unga att mötas.

Namibia, 2013

Bland filmskaparna finns Laimi Nghinyangelwa, vars film ”If Only” skildrar en ung kvinnas hemsituation. Filmverkstäderna blev inte bara ett sätt för henne att lära sig göra film, men också att lära känna sig själv.
- Jag visste inte om jag kunde spela in med andra och bli regissör. Jag har alltid trott att jag var den blyga typen, men nu har jag lyckats. Filmverkstäderna blev en ögonöppnare även för Esther Nangombe som regisserat ”Long Night”. Nu ser hon en framtid som filmskapare.


STOCKHOLM INTERNATIONAL FILM FESTIVAL IN NAMIBIA

 

2012

 

Filmverkstäder mot HIV/AIDS i Sydafrika


Under Stockholms filmfestival Juniors samarbete med Star for Life år 2012 arrangerades nära 100 filmverkstäder i sydafrikanska skolor. I Sydafrika är spridningen av HIV/AIDS inte enbart ett hälsoproblem utan även ett problem som orsakas av fattigdom och ojämlikhet. Syftet med filmverkstäderna i de sydafrikanska skolorna var att stärka självförtroendet hos elever i åldern 13 -19 år i provinsen KwaZulu-Natal för att uppmuntra dem att vara aktiva deltagare i det civila samhället och göra sin röst hörd.

Filmerna skickades sedan till Sverige för att göra ett utbyte mellan de sydafrikanska studenterna och Svenska studenter som också skapat film på Stockholms filmfestival Juniors filmverkstäder. På så vis skapade projektet en plattform för kommunikation både lokalt och internationellt. Nära 100 kortfilmer skapades i Sydafrika.

Filmverkstad i Sydafrika, 2012

Prenumerera på festivalens nyhetsbrev

Missa ingenting under festivalen. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.